środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Mysłakowski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.,
dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
mgr M. Fic, umowa zlecenie,
mgr J. Mysłakowski, starszy wykładowca,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z niepełnosprawnymi sportowcami w zależności od dyscypliny, rodzaju i stopnia niepełnosprawności

C2 Poznanie i rozumienie ćwiczeń siłowo – wytrzymałościowych w różnych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju oraz stopnia dysfunkcji.

C3 Opanowanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń siłowo wytrzymałościowych z niepełnosprawnymi sportowcami w różnych dyscyplinach w zależności od rodzaju oraz stopnia dysfunkcji.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej podczas których student zapoznaje się ze specyfiką ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych dla osób niepełnosprawnych. Poznaje dyscypliny paraolimpijskie w których trening opiera się w dużej mierze na ćwiczeniach siłowo-wytrzymałościowych (historia, przepisy, klasyfikacja medyczna i funkcjonalna oraz sposób organizowania zawodów dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia posiadanej dysfunkcji). W drugiej części – praktycznej bierze udział w treningu danej dyscypliny sportu (hospitacja, wolontariat, aktywny udział, sędziowanie). Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii, patologii oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Zajęcia praktyczne prowadzone są z osobami niepełnosprawnymi na bazie sekcji podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki WZSN "Start" Wrocław.