czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Taniec nowoczesny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowych akcji ruchowych tańca nowoczesnego

Umiejętność rozpoznawania różnych technik tanecznych

Umiejętność łączenia kroków tanecznych w krótkie tematy choreograficzne

Opis przedmiotu


 

Kształcenie cech psycho-motorycznych tancerza: pamięci ruchowej, koncentracji i  uwagi,  równowagi ciała, koordynacji i gibkości.

Kształcenie poczucia rytmu, koordynacji i estetyki ruchu na bazie technik tańca nowoczesnego: hip-hop, disco, jazz.

Nauka i tworzenie układów choreograficznych, odgrywanie ról, tworzenie modelu prezentacji tanecznej.

Poszczgólne  jednostki dydaktyczne składają się z rozgrzewki, ćwiczeń kształcenia ciała, ćwiczeń układów obowiązkowych w zakresie 

poszczególnych stylów tańca, oraz pracy twórczej nad choreografią własnych propozycji tanecznych.