czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia biznesu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Podstaw Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem wykładu jest wyjaśnienie społecznego i kulturowego znaczenia działalności biznesowej, zwłaszcza tych jej aspektów, które wpisują się we współczesne procesy nowoczesnej i ponowoczesnej globalizacji.

Opis przedmiotu

Pierwsza część programu zajęć dotyczyć będzie społecznego wymiaru kultury tradycyjnej, nowoczesnej i ponowoczesnej. Poddany tu zostanie refleksji mechanizm społeczno-kulturowego uwarunkowania skuteczności przedsięwzięć biznesowych i wskazana zostanie konieczność ich prawidłowego kulturowego przystosowania do określonych, różnorodnych i wciąż zmieniających się społeczeństw. W drugiej części – student pozna przykłady konkretnych problemów, dowie się o tym, jak udało się je rozwiązać oraz zaznajomi się z powodami, dla których pewne projekty biznesowe skazane były na porażkę ze względu na niewłaściwe rozpoznanie praw i reguł rządzących w danym środowisku ludzkim. Analiza każdego z tych tematów zmierzać będzie do ujawnienia w fenomenie szeroko pojętego biznesu jawnych lub ukrytych społecznych ideologii oraz oceny ich roli w realizacji marketingowych celi.