środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Podstawy turystyki i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Zaznajomienie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami stosowanymi w turystyce i rekreacji, ich uwarunkowaniami, rodzajami i formami ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej

C2. Zapoznanie z formami turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej oraz wskazanie możliwości wykorzystania  ich w działalności sportowej.

C3. Analiza rynku usług turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadza w złożoną materię współcześnie pojmowanej turystyki i rekreacji jako zjawiska różnie motywowanej aktywności ludzkiej. Z uwagi na  kierunek kształcenia studentów w teściach przedmiotu przeważać będzie tematyka dotycząca turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej. W ten sposób istnieje możliwość zaakcentowania aktywnych form turystyczno-rekreacyjnych jako środka w szeroko rozumianej działalności sportowej.