środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Organizacji Sportowej

Nazwa przedmiotu

Warsztaty menedżerskie (praktyka specjalistyczna)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji sportowo - rekreacyjnych.

Rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie realizacji funkcji menedżerskich w organizacjach sportowo - rekreacyjnych.


Opis przedmiotu

Realizacja warsztatów menedżerskich pozwoli studentom specjalności Menedżer Organizacji Sportowej zapoznać się z działalnością różnych organizacji funkcjonujacych w branży sportowo - rekreacyjnej. Zasadniczym zadaniem studentów jest podejmowanie aktywności w zakresie analizowania i usprawniania wybranych procesów w organizacjach. W tym celu projektują narzędzia  wspomagające analizę tych procesów oraz projektują działania naprawcze dla zidentyfikowanych problemów organizacyjnych.