czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Gry i zabawy ruchowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Krzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Krzak, adiunkt,
dr R. Kumala, adiunkt,
dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt,
dr W. Starościak, adiunkt,
dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

  • C-1Nauczanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do przygotowania, organizowania i prowadzenia zabaw  i gier ruchowych w pracy wychowawczej  i dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą, lub osobami dorosłymi.
  • C-2 Nauczanie formułowania celów realizowanych przez poszczególne zabawy lub gry ruchowe.
  • C-3Nauczanie doboru i modyfikacji stosowanych zabaw i gier ruchowych w zależności od realizowanych celów i warunków.


Opis przedmiotu

Przedmiot Gry i zabawy ruchowe daje możliwość studentom kierunku SPORT zapoznania się z szeroką gamą zabaw i gier ruchowych ,które będą mogli wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi, na zajęciach sportowych lub podczas treningów.

W ramach przedmiotu studenci poznają zabawy i gry ruchowe rozwijające współpracę w zespole, zabawy i gry przeciwdziałające agresji, zabawy i gry rozwijające zmysły, zabawy i gry ruchowe rozwijające kreatywność, zabawy i gry integracyjne.Student w ramach przedmiotu zostaje postawiony w dwóch rolach ,najpierw jako uczeń-student, a drugiej części semestru jako prowadzący zajęcia.Studenci projektują zajęcia ruchowe w oparciu o gry i zabawy ruchowe,które uczą się modyfikować w zależności od wieku uczestników,ich sorawności jak również miejsca zajęć i ilósci przyborów.