środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie projektami
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kopecka-Piech, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Idzikowski, adiunkt,
dr G. Pawlak, adiunkt

Cel przedmiotu

Cel. 1. Nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do skutecznego zarządzania projektami

Cel. 2. Poszerzenie kompetencji z zakresu pracy zespołowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na pracę nad projektem

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym, pozwalające nabyć wiedzę i umiejętności konieczne w skutecznym zarządzaniu projektami. W ramach przedmiotu student zyska okazję do samodzielnego, jak i zespołowego przygotowania, prezentacji i oceny projektu.