środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropologia kulturowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Andrzejewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę antropologii kulturowej.

2. Przedstawienie zróżnicowania biologicznego i kulturowego człowieka.

3. Przegląd podstawowych zagadnień z zakresu nauk społecznych i biologii ewolucyjnej.

Opis przedmiotu

Zapoznanie studenta z mechanizmami biologii ewolucyjnej i społecznej człowieka. Daje to podstawę do lepszego zrozumienia zróżnicowania na poziomie morfologicznym, kulturowym i społecznych człowieka współczesnego. Prezentacja tendencji do przemian w obrębie społeczeństw o różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Pozwoli to studentowi dokonywać samodzielnych analiz współczesnych zjawisk o charakterze społeczno-kulturowym, obserwowanych na wielu płaszczyznach, w tym sportowych.