czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodyka wystąpień publicznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Bogdan, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studenta w umiejętności efektywnej autoprezentacji będącej elementem kompetencji społecznych współczesnego człowieka.
  2. Wprowadzenie w techniki etycznej perswazji.
  3. Ocena potencjału komunikacyjnego studenta pozwalająca na dalsze działania w kierunku samodoskonalenia.

Opis przedmiotu

Przedmiot koncentruje na niezbędnych dla współczesnego menedżera umiejętnościach związanych z wystąpieniami publicznymi , w tym prezentacją i obroną przedstawianych tez. Przygotowuje  do samodzielnego konstruowania takich wystąpień w aspekcie strukturalnym, perswazyjnym, estetycznym oraz medialnym. Przedmiot ma charakter praktyczny i warsztatowy. W trakcie zajęć student odbywa szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych mających na celu samoocenę i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w tym obszarze.