środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Statystyka i analiza aktywności sportowca
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej metod statystycznych niezbędnych do prowadzenia eksperymentu i opracowania wyników badań realizowanych w związku z pracą magisterską;

2. Umożliwienie nabywania umiejętności doboru narzędzi statystycznych wskazanych do wykonania opisu, analizy i oceny istotności badanego zjawiska (w tym aktywności sportowca);

3. Kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji wyników opracowań statystycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu STATISTICA. W ramach przedmiotu student pozna metody opisu i wnioskowania statystycznego. Zdobędzie umiejętność  wykonywania analiz statystycznych w stopniu niezbędnym przy redagowaniu pracy magisterskiej oraz poprawnego interpretowania wyników publikowanych w literaturze naukowej.