środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Biomechanika treningu siły mięśniowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przedstawienie biomechanicznego podejścia do treningu siły i mocy sportowca. Zadaniem przedmiotu jest nauczenie studentów umiejętności oceny siły i mocy sportowca na podstawie pomiarów na platformie Kistlera i Biodexie oraz interpretacja pomiarów .


Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadza studenta  w podstawowe problemy związane z treningiem siły i mocy. Zapoznaje studentów z czynnikami biomechanicznymi warunkującymi generowanie siły mięśniowej . Umożliwia zapoznanie się studenta z metodami biomechanicznymi do oceny możliwości siłowych sportowca (platforma Kistlera, Biodex, EMG). Przedstawia teoretyczne podstawy treningu plyometrycznego. Wskazuje na problemy związane z profilaktyką przeciążeń układu ruchu sportowca podczas treningu siły.