czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Monitorowanie zdolności motorycznych w warunkach wysiłku startowego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania zawodnika do wysiłków treningowych i meczowych.
  2. Poznanie reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmie podczas rozgrzewki oraz pojęcia psychomotorycznego zmęczenia.
  3. Przekazanie wiedzy na temat składowych części rozgrzewki (część ogólna, specyficzna i indywidualna) i ich znaczenia w przygotowaniu zawodnika do wysiłku treningowego i meczowego. Planowanie i realizacja rozgrzewki z uwzględnieniem specyfiki wybranej gry zespołowej. 

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie praktycznej, gdzie wykorzystywano są nowoczesne koncepcje prowadzenia rozgrzewki w sportach indywidualnych oraz zespołowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wposmagających proces treningowy.