środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Projektowanie systemów treningowych




Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
mgr A. Kijowski, asystent,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

·  opanowanie umiejętności projektowania systemów treningowych, charakteryzowania wymagań jakie stwarza sportowcowi rywalizacja w wybranej dyscyplinie sportu,

·  nabycie umiejętności formułowania celów treningowych adekwatnie do wartości wyjściowych oraz umiejętności doboru metod, form i środków treningowych a także metod kontroli procesu treningowego

nabycie umiejętności projektowania systemu logistycznego zabezpieczenia realizacji celów sportowych.

Opis przedmiotu

Projektowanie systemów treningowych jest jedną z podstawowych umiejętności trenera. powinien się on wykazać zarówno wiedzą na temat zasad projektowania, jak i umiejętnością sporządzania projektu. Przedmiot realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest praca pisemna pt. "Projekt cyklu treningowego dla... (danego zawodnika)"  Projekt ten powinien zawierać siedem rozdziałów wg siedmiu kroków algorytmu projektowania tj. Opis wymagań, jakie stwarza zawodnikowi walka sportowa w danej dyscyplinie sportu, charakterystyka zawodnika, struktura celów treningowych, struktura czasowa cyklu treningowego, struktura obciążeń, projekt systemu kontroli i projekt systemu logistycznego zabezpieczenia realizacji celów treningowych.