środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Organizacja przedsięwzięć sportowych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kurzawski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
dr K. Kurzawski, starszy wykładowca,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu


1. Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat organizacji przedsięwzięć sportowych.

2. Operowanie wiedzą na temat nowoczesnych przedsięwzięć sportowych.

3. Zrozumienie znaczenie profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia sportowego,

4. Opanowanie umiejętności z organizacji przedsięwzięć sportowych.

Opis przedmiotu


Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Przedmiot zapoznaje studentów z organizacją przedsięwzięć sportowych. Zajęcia służą doskonaleniu umiejętności organizacyjnych. Opanowanie podstawowych umiejętności z organizacji przedsięwzięć sportowych. Ważności bezpieczeństwa przedsięwzięć sportowych. W toku zajęć student pogłębi świadomość wartości wychowawczych, etycznych i estetycznych przedsięwzięć sportowych.