środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Piłka nożna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Opanowanie wiedzy i umiejętności identyfikowania niezawodności działania.

C2 -  Opanowanie wiedzy i umiejętności  programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry. 

Opis przedmiotu

Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie to praktyczna część przedmiotu Teoria i metodyka dyscypliny - piłka nożna. Zajęcia odbywają się klubach sportowych pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz pod merytorycznym nadzorem pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Studenci mogą w praktyce stosować wiedzę nabytą podczas zajęć z Teorii i metodyki dyscypliny.