środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Żywienie i suplementacja w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1 - uzyskanie wiedzy z zakresu celów i efektów stosowania suplementów diety

C2 - ocena stosowania suplementów diety przez sportowców dyscyplin wytrzymałościowych

C3 - uzyskanie wiedzy na temat bezpieczeństwa suplementów diety i skutków ubocznych stosowania środków zabronionych


Opis przedmiotu

 Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy potrzeby stosowania suplementów diety u osób obciążonych wysiłkiem fizycznym. Przedmiot ma za zadanie dostarczenie informacji na temat zasad stosowania suplementów oraz ich bezpieczeństwa. W ramach przedmiotu student będzie oceniał celowość wprowadzania suplementów do diety sportowców.