środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Cel przedmiotu

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej procesu badawczego, metod i narzędzi badawczych, sposobu przygotowania pracy naukowej. Zapoznania studenta ze sposobami edycji i układem pracy naukowej, technikami zbierania informacji, przetwarzania informacji, interpretowania wyników badań oraz tworzenia bazy literatury naukowej. 

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów, przy aktywnym udziale studentów - trenerów - specjalistów w swojej dyscyplinie sportowej, którzy wykorzystają posiadaną wiedzę do tworzenia prac naukowych obejmujących obszar ich zainteresowań wybraną dyscypliną sportową z wykorzystaniem narzędzi badawczych oceniających poziom zdolności kondycyjnych i koordynacyjne w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.