czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Trening zdrowotny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
KWF_13_S_I_19 - Biomechanika,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
PSPORT_13_I_S_14 - Teoria sportu,
PSPORT_13_I_S_24 - Teoria treningu sportowego

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. J. Kosendiak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z celami i zasadami treningu zdrowotnego oraz  możliwością wykorzystania metodyki treningu sportowego w treningu zdrowotnym.

2. Nauka wyznaczania i realizowania celów w treningu zdrowotnym poprzez wybrane formy aktywności ruchowej.

3. Nauka planowania i prowadzenia jednostki treningu zdrowotnego do wybranego tematu oraz cyklu działań skierowanych na poprawę wybranych parametrów zdrowia.

Opis przedmiotu

Trening Zdrowotny dla słuchaczy Wydziału Nauk o Sporcie jest syntetyczną formą zajęć skierowanych na umiejętność rozpoznawania zdrowotnych potrzeb ruchowych. Istotą cyklu ćwiczeń jest zaadoptowanie zdobytej wiedzy instruktorskiej lub trenerskiej w celu uzyskania lub utrzymania parametrów zdrowia. Zajęcia obejmują część teoretyczną i praktyczną i mają charakter metodyczny. Tematyka zajęć odbiega od rywalizacji sportowej, dlatego student musi wykazać się twórczym przeniesieniem zdobytej wiedzy z zakresu teorii i metodyki dyscypliny kierunkowej oraz biomedycznych podstaw treningu sportowego na grunt zrealizowania jednostki treningu zdrowotnego z zaakcentowaniem przeciwwskazań do zadanych ćwiczeń.