środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

menedżer sportu, trener

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie kadrami w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

-  nabycie wiedzy z zakresu zarządzania funkcja personalną w klubie sportowym,

-  nabycie praktycznej umiejętności wyboru oraz wykorzystania metod i technik naboru i selekcji,

- nabycie praktycznej umiejętności tworzenia narzędzi doskonalenia kadr

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesami i działaniami z zakresu zarządzania kadrami realizowanego w klubie sportowym. Projektowane rozwiązania są oparte o realia klubu sportowego. W czasie zajęć studenci m.in. organizują postępowanie rekrutacyjne, opracowują plany kadrowe, projektują działania związane z rozwojem pracowników klubu sportowego.