środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Czynnościowa analiza łańcuchów kinematycznych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener - przedmiot teoretyczny do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1- Praktyczne zapoznanie studenta z funkcją układu ruchu.

C2- Przygotowanie słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. biomechaniki, fizjologii, etc.).

Opis przedmiotu

"Czynnościowa analiza łańcuchów biokinematycznych" jest przedmiotem fakultatywnym, prowadzonym w formie ćwiczeń i wykładów na trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia.  W ramach przedmiotu student pozna budowę i funkcję stawów tworzących łańcuchy biokinematyczne, zdobędzie umiejętność oceny  zakresu ich ruchomości oraz zlokalizowania mięśni odpowiedzialnych za ich ruch. Umiejętność wskazania wzajemnych powiązań topograficznych i funkcjonalnych poszczególnych struktur układu ruchu przygotuje studenta do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. biomechanika, fizjologia etc.)