czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Poradnictwo dietetyczne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 20.0 0 1.0
Suma 20.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy w zakresie udzielania kompetentnych porad dietetycznych i planowania żywienia dla osób zdrowych.

Nabycie umiejętności rozumienia leczenia dietetycznego, planowania dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowanie zaleceń żywieniowych dla pacjenta.

Nabycie umiejętności udzielania porad i planowania diet zawodników różnych dyscyplin sportu.

Przekazanie analiz jadłospisów sportowców w różnych okresach treningowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony w formie wykładów. Znajomość zasad żywienia w określonych jednostkach chorobowych oraz poszczególnych dyscyplinach sportu pozwoli studentowi na przygotowanie materiałów edukacyjnych, planowania scenariuszy wizyt, prezentacji grupowych oraz zaplanowania i przeprowadzenia edukacji/poradnictwa żywieniowego w konkretnych sytuacjach.