środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody odnowy biologicznej w różnych dyscyplinach sportu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 20.0 10.0 2.0
Suma 20.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Zapoznanie studentów z pojęciem odnowa biologiczna, regeneracja sił, odpoczynek.

C2 - Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie planowania zabiegów  odnowy biologicznej w sporcie, umiejętności komunikowania się z osobą  niepełnosprawną.

C3 - Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie stosowania wybranych metod odnowy biologicznej służących regeneracji organizmu, profilaktyce  zdrowotnej.

C 4 - Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod i technik z zakresu masażu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Opis przedmiotu

Praktyczny przedmiot umożliwiający zapoznaniu studentów z problematyką odnowy biologicznej i nabyciu podstawowych umiejętności wykonywania wybranych zabiegów odnawiających. Zajęcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów terapeutycznych w zależności od dyscypliny sportowej  biorąc pod uwagę  reakcje fizjologiczne organizmu. Opanowane wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach umożliwią skutecznie wykorzystywać czynniki  fizykalne w procesie restytucji powysiłkowej.