środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Kulturystyka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Harmaciński, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr B. Groffik, wykładowca,
dr D. Harmaciński, wykładowca,
dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przygotowanie wykwalifikowanych kadr instruktorskich do samodzielnego prowadzenia zajęć z

zakresu ćwiczeń siłowych i kulturystyki zgodnie z zasadami kultury fizycznej i systemem ochrony

zdrowia na różnych etapach ontogenezy człowieka.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w sali ćwiczeń siłowych i mają charakter praktyczny oraz teoretyczny. Od uczestników

wymagany jest odpowiedni strój sportowy oraz posiadanie ręcznika kąpielowego. W ramach

zajęć studenci wykonują wskazane przez prowadzącego, wybrane ćwiczenia siłowe na

poszczególne grupy mięśniowe. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności i wiedzę na temat

modelowania sylwetki, zmian proporcji ciała a także uzyskują informacje, w jaki sposób

wykorzystując odpowiednie środki i metody treningowe wpływać na parametry motoryczne i

korygować wybrane zaburzenia postawy ciała.

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Obszerna tematyka przedmiotu

obejmuje: genezę ćwiczeń siłowych na świecie i w Polsce, metodykę kształtowania siły

mięśniowej, funkcje ćwiczeń siłowych - stymulatywna, adaptacyjna, kompensacyjna,

korektywna, znaczenie ćwiczeń siłowych i kulturystycznych w procesie ontogenezy człowieka,

formy treningu ogólnorozwojowego i ogólnousprawniającego, podstawowe zasady korzystania

ze sprzętu do ćwiczeń siłowych – aspekty zdrowotne i higieniczne.