środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Kreowanie innowacyjnych form aktywności rekreacyjno-sportowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie wykorzystania form aktywności ruchowej, jako środków wykorzystywanych podczas kreowania szkoleń outdoorowych

C 2 - organizowanie warunków do kształtowania się u studentów kompetencji społecznych w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych, poprzez innowacyjne projekty szkoleniowe wykorzystujące modyfikacje różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej

C 3 - umożliwienie studentowi nabywania umiejętności kreowania autorskiego projektu szkolenia outdoor

Opis przedmiotu

Przedmiot w swoim zamierzeniu ukierunkowany jest na przedstawienie studentowi możliwości wykorzystania idei szkoleń outdoor, jako innowacyjnego środka w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych wśród pracowników organizacji sportowej lub uczestników sportu (profesjonalnego lub amatorskiego). Przywołując podstawowe zasady realizacji szkoleń outdoor student w sposób bezpośredni będzie uczestniczył w case study, jak i sam stanie się ich kreatorem. Realizując założony przez siebie cel szkoleniowy jednocześnie nabywał będzie kompetencji społecznych tak potrzebnych w pracy menedżera organizacji sportowych.