środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Organizacja przedsięwzięć rekreacyjnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z systematyką przedsięwzięć rekreacyjnych i turystycznych.

2. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności organizacji przedsięwzięcia rekreacyjnego.

3. Wyposażenie studentów w wiedzę związaną z organizacją przedsięwzięcia turystycznego.

4. Monitoring rynku rekreacyjnego w zakresie dostępnych imprez rekreacyjnych oraz ich jakości.

Opis przedmiotu

Pojęcie przedsięwzięcia rekreacyjnego we współczesnych czasach jest tak szerokie, jak szerokie jest pojęcie rekreacji. Na rynku usług rekreacyjnych pojawiają się imprezy coraz to nowsze w treści i formie. Dotyczą one zarówno sfery zająć wolnoczasowych realizowanych w miejscu jak i poza miejscem zamieszkania. Tym samym szeroko rozumiani organizatorzy rekreacyjni mają coraz więcej środków do dyspozycji. Takim organizatorem stają się także trenerzy, instruktorzy czy menedżerowie w sporcie. W szeroko rozumianym treningu sportowym są potrzebne a wręcz konieczne przedsięwzięcia, które pomogą odpocząć zawodnikom od często żmudnego treningu sportowego.