środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dyscypliny sportu paraolimpijskiego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.,
dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
mgr J. Mysłakowski, starszy wykładowca,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- Zaznajomienie studentów ze specyfiką dyscyplin paraolimpijskich (letnich i zimowych). 

C2- Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki i taktyki w zależności  od schorzenia, rodzaju i stopnia dysfunkcji. 

C3 - Pozyskanie wiedzy dotyczącej metod prowadzenia treningu sportowego z uwzględnieniem wybranych dyscyplin paraolimpijskich (letnich i zimowych) w zależności od rodzaju schorzenia oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji. 

C4 - Pozyskanie wiedzy dotyczącej zależności wielkości obciążeń treningowych od schorzenia, rodzaju i stopnia dysfunkcji wybranych dyscyplinach.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy pozyskania wiedzy o dyscyplinach i konkurencjach letnich i zimowych igrzysk paraolimpijskich. Student poznaje specyfikę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności. Zapoznany jest również z ogólną klasyfikacją sportowo - medyczną (z podziałem na grupy i klasy sportowe), jak również funkcjonalną (z podziałem na grupy i klasy startowe) w określonej dyscyplinie i konkurencji sportowej.