środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trenerska

Nazwa przedmiotu

Projektowanie treningu personalnego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_60 - teoretyczne podstawy pracy instruktora sportu lub instruktora rekreacji AWF,
KWF_12_I_S_48 - Teoria sportu,
SSPORT_13_II_S_03 - Teoria treningu sportowego

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr M. Kałwa, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności projektowania długich, średnich i krótkich cykli aktywności ruchowej skierowanej na wybrany cel  osoby podejmującej trening w kontekście jej możliwości, umiejętności, preferencji i potrzeb motorycznych oraz zdrowotnych. 

Opis przedmiotu

Istotą przedmiotu "Projektowanie treningu personalnego" jest zwrócenie uwagi słuchaczy kierunku trenerskiego na holistyczny charakter pracy trenera w indywidualnym kontakcie  z osobą zainteresowana usługą trenera personalnego. Student zapozna się z dwoma rodzajami projektowania procesu treningowego uwzględniając: etapy projektowania i funkcje trenera na poszczególnych etapach, podobieństwa i różnice w planowaniu różnych odmian aktywności fizycznej, a także będzie szczegółowo wyznaczał  algorytm działań projektowych do wybranego celu i rodzaju aktywności fizycznej.