środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Prystupa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Prystupa, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie stosowania wybranych metod odnowy biologicznej w wybranych dyscyplinach sportu 

C 2 - Zapoznanie studentów z wiedzą dotycząca stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych w procesie powysiłkowej restytucji w zależności od uprawianej dyscypliny 

C 3- Rozwija umiejętności praktyczne w zakresie planowania zabiegów  odnowy biologicznej, w zależności od uprawianej dyscypliny

Opis przedmiotu

Praktyczny przedmiot umożliwiający zapoznanie się z problematyką odnowy biologicznej i nabycie podstawowych umiejętności wykonywania wybranych zabiegów odnawiających po treningach i zawodach sportowych w zależności od dyscypliny oraz rodzaju i stopnia przeciążenia. Zajęcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów terapeutycznych w zależności od jednostki chorobowej biorąc pod uwagę  reakcje fizjologiczne organizmu. Opanowane wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach umożliwią skuteczne wykorzystywanie czynników fizykalnych  w leczeniu.