środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 0 3.0
Suma 30.0 0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1.  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z metodologią badań naukowych.

2.  Opanowanie literatury naukowej związanej z tematem pracy.

3.  Umiejętność stosowania metod naukowych do rozwiązywania określonego problemu.

4.  Umiejętność pisemnego formułowania myśli.

5. Posługiwanie się technikami pisania prac naukowych.

Opis przedmiotu

Wskazanie studentom co powinni robić i jak postępować w toku poszczególnych czynności składających się na proces tworzenia pracy magisterskiej, aby proces ten przebiegał prawidłowo, prace miały wysoką jakość. Wskazówki dotyczące metodyki i techniki pisania pracy magisterskiej.