środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kwalifikowane formy wędrówkowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty praktyczne - grupa B (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

    Celem przedmiotu jest umożliwienie zdobycia wiedzy przez studentów kierunku Sport w zakresie:
    1. poznania kwalifikowanych form wędrówkowych z obszaru turystyki, które poprzez zaawansowanie jej uczestników ewoluują w kierunku turystyki ekstremalnej, turystyki przygodowej, sportowej lub samego sportu
    2. umożliwienia nabycia umiejętności w zakresie zaprojektowania oferty plenerowej turystyki sportowej w formie Adventure Racing

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką kwalifikowanych form wędrówkowych z obszaru turystyki aktywnej, ekstremalnej, sportowej i plenerowej rekreacji przygodowej. Uzyskana wiedza pozwoli studentowi doskonalić umiejętność kreowania oferty plenerowej turystyki sportowej w formie ekstremalnego rajdu przygodowego w formie Adventure Racing, który często nazywany jest hiperwytrzymałościowym sportem zespołowym będącym kombinacją kilku dyscyplin.