środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Samoobrona
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty praktyczne - grupa B (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Kostrzewa, wykładowca,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1- Zapoznanie studenta z formą aktywności fizycznej jaką jest nauka technik samoobrony.

C2- Wyposażenie studenta w podstawowa wiedzę z zakresu technik samoobrony.

C3- Kształtowanie postaw i zachowań umożliwiających obronę w sytuacjach zagrożenia oraz stosowanie działań zapobiegających pojawianiu się sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia poznanie chwytów i technik samoobrony z uwzględnieniem walki wręcz. Podczas zajęć student ma możliwość poznania możliwości własnego ciała jako narzędzia służącego do obrony. W zajęciach stosuje się tradycyjne formy ruchowe jak i specjalistyczne akty ruchowe charakterystyczne dla sztuk walki i systemów obronnych. Dla uatrakcyjnienia zajęć wprowadza się formy zabawowe walk, a także walki zadaniowe. Dużą uwagę zwraca się na przygotowanie uczestników do bezpiecznych upadków w różnych sytuacjach walki.