sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Stretching w treningu sportowym
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty praktyczne - grupa B (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Sikora, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie różnych metod rozciągania mięśni  i ćwiczeń zwiększających ich elastyczność w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

Podstawy teoretyczne rozciągania mięśni

Zasady stosowania ćwiczeń rozciągających w treningu sportowych w różnych dyscyplinach sportu

Metody rozciągania : statyczne i dynamiczne oraz ich zastosowanie w treningu sportowym

Ćwiczenia praktyczne - warsztaty

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie w warunkach pracy ekscentrycznej a rozciąganie mięśni - rozróżnianie ćwiczeń i ich celowy dobór w treningu sportowym w zależności od dyscypliny sportu