środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Narciarstwo zjazdowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty praktyczne - grupa A (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Wołk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu podstaw techniki narciarstwa zjazdowego.
  2. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności poruszania się na nartach zjazdowych.
  3. Umiejętność respektowania zasad i przepisów (Dekalog FIS) dotyczących bezpiecznego poruszania się po stokach i trasach narciarskich.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z podstawami jazdy na nartach. Nabierze umiejętności jazdy w kątowym i równoległym ustawieniu nart.

Przedmiot zostanie zrealizowany w formie zblokowanej 2 dni zajęć w górach. Student ponosi wszystkie koszty związane z dojazdem, pobytem (nocleg i wyżywienie) oraz zakupem karnetu narciarskiego. Pełny koszt w granicach 300 zł.