czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Trening plyometryczny i szybkości funkcjonalnej w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr U. Włodarczyk, wykładowca

Cel przedmiotu

1. Nabycie umiejętności wykorzystania zestawu ćwiczeń fizycznych ogólnych, ukierunkowanych i specjalnych (lekkoatletycznych form ruchu) o charakterze ogólnorozwojowym, szybkościowym, skocznościowym, zwinnościowym, siłowym i koordynacyjnym w celu usprawnienia profilu przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportowej i sporcie rekreacyjnym.

2. Uświadomienie studentom przydatności "warsztatu"  struktur ruchowych z lekkoatletyki  w rozwoju sprawności fizycznej

3. Zapoznanie  z testami sprawności fizycznej  wykorzystującymi zestawy  ćwiczeń fizycznych do oceny potencjału motorycznego

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące  wykorzystania lekkoatletycznych form ruchu do rozwoju i doskonalenia ogólnego i specjalnego przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Studentom zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania zestawów ćwiczeń fizycznych o charakterze ; zwinności i koordynacji specjalnej, szybkości funkcjonalnej i pracy stóp, mocy eksplozywnej kończyn górnych i dolnych, mięśni posturalnych, wytrzymałości specjalnej oraz siły specjalna (formy siły biegowej, siła z gumami, siła z oporem) w celu pożądanej zmiany profilu  sprawności fizyczne. Jest to warunkiem optymalnego przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportu i poprawy zdrowia.