środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Płeć w sporcie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie - przedmiot teoretyczny do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Umożliwienie studentowi nabycia wiedzy dotyczącej dziedziczenia cech płciowych i cech sprzężonych z płcią oraz dymorfizmu płciowego.
  2. Umożliwienie studentowi poznania zasad doboru różnych form aktywności w zależności od płci i fazy okresu reprodukcyjnego zawodnika.

Opis przedmiotu

Zajęcia mają formę wykładu aktywnego. Podczas zajęć z przedmiotu studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zróżnicowania płciowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnic międzypłciowych dla uczestnictwa w aktywności fizycznej i sporcie. Omówione zostanie dziedziczenie cech płciowych a także cech sprzężonych z płcią. Studenci poznają aktualne metody identyfikacji płci oraz metody oceny stopnia dymorfizmu płciowego. Przedstawione zostaną biologiczne uwarunkowania możliwości sportowych kobiet i mężczyzn, co przełoży się na lepszą współpracę i organizację pracy z grupami zawodników i zawodniczek. Studenci będą mieli okazję poznać zasady i metody doboru różnych form aktywności w zależności od płci i fazy okresu reprodukcyjnego zawodnika.