środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie - przedmiot teoretyczny do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr n. med. A. Brona, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Jóźków, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom  wiedzy o zdrowiu i czynnikach go warunkujących oraz zasadach profilaktyki i promocji zdrowia w odniesieniu do najczęściej występujących zaburzeń i chorób. 

2. Przedstawienie sposobów diagnozowania potrzeb wychowanków w zakresie edukacji zdrowotnej, planowania i realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych; tworzenia wzorców zachowań prozdrowotnych oraz podjęcia działania na  rzecz kreowania zdrowego środowiska życia, pracy i nauki.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy praktycznych i poznawczych zagadnień związanych z medycyną oraz promocją zdrowia.