czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Jóźków, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Jóźków, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z ogólnymi zasadami posługiwania się technikami pisania pracy magisterskiej
oraz zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej.
2. Zapoznanie z technikami zbierania materiału badawczego, przygotowaniem piśmiennictwa oraz
właściwego korzystania z literatury naukowej.
3. Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i
pytań badawczych, metod i materiałów badań, interpretacji wyników oraz ich weryfikacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów. Obejmuje treści związane z zagadnieniami
teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej. Studenci poprzez uczestnictwo w wykładach oraz
samodzielną pracę w bibliotece/czytelni nabywają umiejętności samodzielnego formułowania
problemu badawczego i przedmiotu badań. Następnie określa cel pracy i stosuje narzędzia potrzebne
do zebrania materiału badawczego oraz analizuje uzyskane wyniki badań. Studenci zapoznają się z
techniką i narzędziami stosowanymi w pisaniu prac naukowych oraz przygotowywaniu autoreferatu