środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Morfologiczne i biologiczne podstawy sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_02 - Antropologia

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Poszerzenie wiedzy na temat zróżnicowania struktury morfologicznej sportowców. Poznanie metod kontroli efektów treningu w morfologii ciała.

2. Poznanie zmienności morfo-funkcjonalnej zawodników wynikającej ze specyficznych obciążeń związanych z pozycją w grach zespołowych.

3. Zaznajomienie studenta z kryteriami określania płci.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Zaznajamia z genetycznymi uwarunkowaniami cech budowy i składu tkankowego ciała. Studenci poznają różnorodne i wyspecjalizowane metody oceny somatotypologicznej. Zdobywają wiedzę  na temat indywidualizacji obciążeń wysiłkiem fizycznym w zależności od podłoża morfologicznego. Nabywają umiejętność oceny i interpretacji zmian adaptabilnych w zakresie ukształtowania sylwetki i składu tkankowego ciała powstających pod wpływem treningu sportowego.