czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - koszykówka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Cel przedmiotu

C1-zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem klubu koszykówki prowadzącego szkolenie na różnych etapach

C2-zapoznanie się z realizacją procesu szkoleniowego

C3-czynny udział w realizacji procesu szkoleniowego

C4-poznanie kompetencji i powinności trenera

Opis przedmiotu

Praktyka w klubie-warsztaty trenerskie, to praktyczna część przedmiotu Teoria i metodyka dyscypliny -koszykówka. Zajęcia prowadzone w klubach sportowych pod opieką trenerów oraz merytorycznym nadzorem pracownika AWF we Wrocławiu.

Student stosuje wiedzę nabytą podczas zajęć z Teorii i metodyki dyscypliny.