środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kształtowanie zdolności koordynacyjnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji, diagnozowania  i kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych.
  2. Znajomość metodycznych zasad kształtowania specyficznych zdolności koordynacyjnych oraz testów motorycznych do ich oceny.
  3. Umiejętność stosowania metodycznych zasad kształtowania specyficznych zdolności koordynacyjnych w procesie treningu sportowego oraz testowanie tych właściwości u zawodników specjalizujących się w grach sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie zajęć praktycznych, przy aktywnym udziale studentów - trenerów - specjalistów w swojej dyscyplinie sportowej, którzy wykorzystają posiadaną wiedzę i umiejętności w celu  kształtowania zdolności koordynacyjnych oraz metodyki wykonania specyficznych testów oceniających zdolności koordynacyjne w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.