środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Atletyka terenowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Czeczkowska, wykładowca,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt,
dr U. Włodarczyk, wykładowca

Cel przedmiotu

C1 - Zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przyrodniczego dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka.

C2 - Wskazanie możliwości wykorzystania form ruchowych charakterystycznych dla zajęć organizowanych w terenie, z wykorzystaniem jego ukształtowania oraz specyficznych, niestandardowych "przyrządów" i "przyborów", do kształceni wszechstronnej sprawności motorycznej oraz umiejętności utylitarnych i sportowych.

C3 - Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania zabaw i gier terenowych dla wspomagania harmonijnego rozwoju psychofizycznego ich uczestników.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z wiedzą na temat znaczenia oraz możliwości wykorzystania terenu (form jego ukształtowania, "przyrządów" i "przyborów" w nim znajdujących się) i charakterystycznych czynności ruchowych możliwych do zrealizowania w terenie (biegi, skoki, rzuty, pełzania, ćwiczenia równoważne, zwisy, podciągania, przenoszenie ciężarów itp), do właściwego oddziaływania na rozwój psychofizyczny człowieka. Wskazuje na możliwości wykorzystania tych form do kształcenia zdolności motorycznych i wybranych elementów techniki konkurencji i dyscyplin sportowych. Zapoznaje z zasadami doboru, organizacji  przeprowadzenia zabaw i gier terenowych w zależności od wieku, poziomu sprawności, możliwości organizacyjnych i finansowych. Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjnej i laboratoryjnej.