środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia w studio fitness
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Tomaszewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

C -1 umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu oceny i korekcji fundamentalnych wzorców ruchowych 

C-2 umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu ćwiczeń wzmacniających, wytrzymałościowych i rozciągających stosowanych w treningu personalnym

C-3 praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia treningu personalnego w studio fitness

C-4 umożliwienie nabywania umiejętności ruchowych w zakresie ćwiczeń wykorzystywanych w rozgrzewce, ćwiczeń wzmacniających i rozciągających

C- 5 umiejętność doboru przyborów w treningu w studio fitness


Opis przedmiotu

Zajęcia będą realizowane w formie

- pogadanki

- ćwiczeń praktycznych

- zajęć w studio fitness