środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Komunikacja interpersonalna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Bogdan, asystent

Cel przedmiotu

  1. Wskazanie na istotność i celowość procesu komunikowania interpersonalnego w organizacji jako elementu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
  2. Próba określenia potencjału komunikacyjnego uczestników zajęć.
  3. Wskazanie zależności pomiędzy skutecznym komunikowaniem interpersonalnym, działaniem zespołów, przebiegiem procesów komunikowania wewnątrz organizacji a jej wynikami.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma formę warsztatów, dzięki którym uczestników zajęć wyposaża się nie tylko w wiedzę, ale i umiejętności w obszarze szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, w jego przebiegu prowadząca sięga do wiedzy z obszarów komunikologii, socjologii, psychologii i psychologi społecznej. Uczestnicy kształtują "miękkie" kompetencje menedżerskie w odniesieniu do takich zagadnień jak autoprezentacja menedżerska, wystąpienia publiczne, asertywność, savoir vivre biznesowy.