środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy toksykologii żywności


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 30.0 0 3.0
Suma 30.0 0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Książek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Charakterystyka i klasyfikacja naturalnych antyodżywczych substancji/związków występujacych w żywności

C2 - Klasyfikacja i ocena bezpieczeństwa dodatków stosowanych do żywności

C3 - Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i biologicznych  żywności

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy charakterystyki i klasyfikacji substancji/związków/organizmów toksycznych i niebezpiecznych, które mogą pojawić się w żywności.Tematyka przedmiotu ma na celu nabycie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności praktycznych  w rozpoznawaniu zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem zanieczyszczeń żywności (biologicznych, chemicznych i fizycznych).