środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Doping farmakologiczny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Jóźków, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - poznanie zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie walki z dopingiem w sporcie.

C2 - charakterystyka, analiza i interpretacja aktualnych wytycznych dotyczących kontroli antydopingowej na terenie Polski.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony w formie referatów, prezentacji multimedialnych oraz dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy zapoznania studentów z aktami normatywnymi rangi ustawowej, a także wiążącymi  ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi w zakresie walki z dopingiem w sporcie. Obejmuje także szczegółową charakterystykę kontroli antydopingowej oraz konsekwencje prawne stosowania dopingu.