środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychodietetyka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kajdan, asystent,
dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1.Wyposażenie studentów w  wiedzę  z zakresu psychospołecznych czynników wpływających na odżywianie się.

2. Zapoznanie z przyczynami powstawania problemów związanych z jedzeniem . 

3. Kształtowanie umiejętności diagnozowania zaburzeń odżywiania się oraz motywowania do zmiany nawyków żywieniowych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologią jedzenia. Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej uwarunkowań i specyfiki zaburzeń odżywiania oraz sposobów kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Ukazuje  mechanizm braku skuteczności stosowania diet odchudzających oraz ich psychologiczne konsekwencje.