środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań żywieniowych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami stosowanymi w ocenie stanu odżywienia oraz sposobu żywienia. 

C2 - Ważnym celem przedmiotu jest też nabycie przez studenta umiejętności samodzielnej oceny sposobu żywienia. 

Opis przedmiotu

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z informacjami na temat metod stosowanych w ocenie spożycia żywności i sposobu żywienia i zastosowaniem wywiadu żywieniowego w epidemiologii żywieniowej.

Ćwiczenia maja na celu nabycie umiejętności przygotowania narzędzi badawczych - kwestionariuszy ankiet do badań żywieniowych oraz przeprowadzania badań żywieniowych i omawiania uzyskanych wyników.