czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 – wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zadań odnowy biologicznej w sporcie oraz jej planowania z uwzględnieniem okresu przygotowań zawodnika oraz specyfiki dyscypliny sportu

C2 – wyposażenie studentów w wiedzę na temat zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie odnowy biologicznej sportowca

C3 – wyposażenie studentów w umiejętność wykonywania wybranych zabiegów z zakresu hydroterapii i masażu sportowego

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas wykładów studentom zostanie przekazana wiedza na temat planowania i realizacji odnowy biologicznej z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin sportu. Ćwiczenia będą miały charakter stricte praktyczny. Studenci będą uczyć się praktycznego wykonania wybranych zabiegów z zakresu hydroterapii i masażu sportowego, powszechnie stosowanych w procesie odnowy biologicznej w omawianych dyscyplinach sportu.