środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoretyczno - praktyczne aspekty treningu siłowego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Harmaciński, wykładowca,
dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Zapoznanie z techniką ćwiczeń siłowych z możliwością wykorzystania ich w sposób bezpieczny w ramach autousprawniania oraz w procesie szkolnego  wychowania fizycznegoUmiejętność wykorzystania przez uczestników zajęć, najczęściej stosowanych metod i form treningu siłowego 

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w sali ćwiczeń siłowych i mają charakter praktyczny. Od uczestników wymagany jest odpowiedni strój sportowy oraz posiadanie ręcznika kąpielowego. W ramach zajęć studenci wykonują wskazane przez prowadzącego, wybrane ćwiczenia siłowe na poszczególne grupy mięśniowe.  Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności i wiedzę na temat modelowania sylwetki, zmian proporcji ciała a także uzyskują informacje, w jaki sposób wykorzystując odpowiednie środki i metody treningowe wpływać na parametry motoryczne i korygować wybrane zaburzenia postawy ciała.