środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Żywienie i suplementacja w sporcie

Nazwa przedmiotu

Chemia żywności
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Zdobywanie wiedzy na temat budowy podstawowych składników odżywczych.
C2 - Poznanie funkcji, jakie pełnią podstawowe składniki odżywcze w organizmie.

Opis przedmiotu

Tematyka przedmiotu dotyczy przedstawienia budowy podstawowych składników
odżywczych tj :węglowodanów, białek, lipidów, związków mineralnych i witamin.
Na wykładach zostanie też omówiona dokładnie funkcja, jaką pełnią w/w składniki
pożywienia w organizmie człowieka.
Wykład ma za zadanie dostarczenie informacji na temat budowy oraz funkcji, jakie pełnią
podstawowe składniki odżywcze ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w wysiłku
fizycznym